Påldag logga

Presentationerna från Påldag 2024

Inledning

Peter Alheid, Hercules Grundläggning AB, Leif Jendeby, COWI


Pålkommissionen - pågående verksamhet och nyheter

Ordförande Olle Båtelsson, Trafikverket


Svensk Grundläggning - pågående verksamhet och nyheter

Leena Haabma Hintze, Svensk Grundläggning


Nyhetspass

Patrik Andersson, PEAB Grundläggning, Anna Björklund, Skanska


Block och taljor

Chiara Cannizzaro, KTH


Entreprenadjuridik; lite om kalkylförutsättningar

Rogert Andersson, Rogerts Entreprenadjuridik (f.d. Trafikverket)


Pålgrundläggning av Kaj 16 - dimensionering med hänsyn till omgivningspåverkan och långtidssättningar

Lars Hall, NCC


Beräknade och uppmätta rörelser hos stödkonstruktioner - Västlänken

Bo Johansson, NCC, Henrik Möller, Geokonsult AB, Thomas Kasper, COWI


Slussen

Anders Beijer-Lundberg, ELU konsult AB, Marzena Burzec-Burzynska, Skanska


Masthuggskajen - halvö på pålar

Håkan Eriksson, Geomind, Jack Doran, Aarsleff


Normer eller Handböcker - Rapport 107 Sponthandbok

Håkan Stille, Geokonsult Stille


Rapport 108 - Samverkan arbete och motstånd

Håkan Karlsson, Skanska, Simon Håkansson, ELU konsult AB


Kan pålar stoppa stora fartyg?

Marcus Davidsson, COWI


Spännande pålar i Hembygdsparken

Simon Carlsson, COWI


Norr-botten - på väg upp

Erik Ranängen, Byggföretagen


Guldpålen

Olle Båtelsson, Trafikverket, Göran Svensson, Svensk Grundläggning


Pålstopp 0,0,0
Påldagskommittén