Påldag logga

Program 18 maj 2022

09:00    Registrering & fika

09:30    GRUNDLÄGGNINGSBRANSCHEN

Pålkommissionen - pågående verksamhet och nyheter
Pålkommissionens ordförande, Olle Båtelsson, TRV

Svensk Grundläggning - pågående verksamhet och nyheter
Leena Haabma, Svensk Grundläggning

Ny Eurokod, IEG 2.0, vad händer?
Gunilla Franzén, Geoverkstan

Arbetsplattformar för tunga maskiner
Wilhelm Rankka, SGI och Sven Liedberg, Skanska

Nyhetspass - Nya prylar i branschen
Helene Kennedy, SGI och Mattias Grävare, Pålanalys

10:40    Paus

11:10     SPONT Å SÅNT

Temperatureffekter på stödkonstruktioner
Jimmy Andersson, Peab, Joel Wessman, GeoS, Tim Björkman, NCC

Västlänkens etapp Korsvägen - hur går det?
Magnus Eriksson, TRV och Marie Paehr, WLC JV Korsvägen

12:15     Lunch i trevlig atmosfär

13:55     SPONT Å SÅNT fortsätter

Vibrationer vid spontinstallation
Fanny Deckner, GeoMind

14:15     PÅVERKAD PÅLE MM...

15:40     Paus

16:10     STÖRANDE PÅLE OCH ANNAT...

Massundanträngning
Anders Kullingsjö, Skanska

Stötvågsmätning - inte bara bärförmåga
Tomas Bjerendal, Pålanalys

Pålhandboken, Pålkommissionen
Gunnar Holmberg, Skanska

Stora infrastrukturprojekt på G i Göteborg
Christer Niland, Trafikkontoret

Grand Final
Kommittén

17:50     Avslutning

19:00     Middag på restaurang 1923  (OBS: Föranmälan krävs!)